Bjørn  67 år  
Anne-Marie  58 år  
Isabella  13 år  
Thomas  50 år  
Helle Pilar  47 år