elisabeth  62 år  
Troels  56 år  
Pia  63 år  
Lars  53 år